วิธีเซ็นเซอร์ภาพ เบลอส่วนที่ไม่ต้องการด้วย Photoshop

วิธีทำเซ็นเซอร์รูปภาพมีหลายวิธี แต่ที่เป็นที่นิยมคือการทำโมเสค ซึ่งเป็นการเซ็นเซอร์รูปที่ยังทำให้เห็นเค้าโครงเดิมอยู่

Photoshop mosaic

1. อย่างแรกให้เลือก Rectangular Marquee Tool หรือ Lesso Tool ก็ได้ แล้วแต่สะดวก

Photoshop mosaic

2. สร้างกรอปที่จะเบลอบนรูป

Photoshop mosaic

3. เข้าเมนู Filter > Pixelate > Mosaic

Photoshop mosaic

4. กำหนดความเข้มการเบลอ เสร็จแล้วคลิก OK

Photoshop mosaic

และนี่ก็คือภาพที่ได้ นอกจากการเบลอแบบโมเสค คุณยังเบลอแบบอื่นได้ด้วยการเข้าเมนู Filter แล้วเลือกเอฟเฟคที่สนใจ

You might also like More from author

Comments

Loading...