X-A3 ถ่ายภาพเป็นโทนฟ้า-เทา ได้ง่ายๆด้วยโหมด Adv

ในโหมด Adv ของกล้อง Fujifilm X-A3 จะมีฟิลเตอร์โทนฟ้าเทา ภาพที่ถ่ายได้จะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนเป็นสีขาวดำ ยกเว้นสีฟ้าจะยังคงอยู่

ทิปส์อื่นๆของ Fujifilm X-A3

วิธีตั้งค่าถ่ายภาพเป็นโทนฟ้าเทา บนกล้อง X-A3

Fujifilm X-A3 Adv Mode blue

  • หมุนไปที่โหมด Adv

Fujifilm X-A3 Adv Mode blue

  • กดปุ่ม MENU เลือก โหมด Adv

Fujifilm X-A3 Adv Mode blue

  • กด OK อีกครั้ง

Fujifilm X-A3 Adv Mode blue

  • เลือกฟิลเตอร์ สีบนพื้นขาวดำ (น้ำเงิน)

ตัวอย่างโทนฟ้าเทา

Fujifilm X-A3 Adv Mode blueFujifilm X-A3 Adv Mode blueFujifilm X-A3 Adv Mode blueFujifilm X-A3 Adv Mode blue 

You might also like More from author

Comments

Loading...