Monthly Archives

มีนาคม 2017

Fujinon 50 F2 R WR วางขายแล้ว ราคา 18,990 บาท

Fujinon 50 F 2 R WR เลนส์กล้องฟูจิ ที่มีระยะที่เหมาะกับการถ่ายภาพบุคคล เน้นละลายฉากหลัง มีคุณสมบัติป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ วางขายแล้วในราคา 18,990 บาท