Browsing Category

FujiFilm

วิธีใช้งานกล้องมิลเลอร์เลส Fujifilm X-T10 และ X-A3 พื้นฐานมือใหม่หัดถ่าย การตั้งค่า และเทคนิคการถ่ายรูปต่างๆ

วิธีตั้งค่า ถ่ายรูปให้หน้าชัดหลังเบลอ ด้วยกล้อง FUJIFILM X-T10

สำหรับการตั้งค่าถ่ายรูปให้หน้าชัดหลังเบลอ กล้องทุกๆตัวจะใช้โหมด A กล้องฟูจิก็เช่นกัน แต่จะมีวิธีการปรับค่าที่ไม่เหมือนกับกล้องดิจิทัลทั่วไปสักเท่าไหร่ เพราะ

วิธีตั้งค่าให้กล้อง FujiFilm X Series ถ่ายรูปจากเลนส์มือหมุนได้

สำหรับผู้ใช้กล้อง FujiFilm X Series ไม่ว่าจะเป็นรุ่น T10, A2, E2, M1 และอื่นๆ หากต้องการใช้เลนส์มือหมุน จะใช้วิธีตั้งค่าเหมือนกันหมดทุกรุ่น เริ่มปรับวิธีถ่ายภาพ