Browsing Category

Mirrorless

รู้จักกับกล้อง Mirrorless

กล้อง Mirrorless เป็นกล้องถ่ายภาพถอดเปลี่ยนเลนส์ได้เช่นเดียวกันกับกล้อง DSLR แต่ Mirrorless จะเป็นกล้องที่มีขนาดเล็กกว่าเพราะเป็นกล้องที่ไร้กระจก คุณภาพของกล้อง