Browsing Tag

การ์ด

วิธีฟอร์แมท SD Card ในกล้อง FujiFilm X-T10

ถ้าต้องการแค่ลบภาพทั้งหมดคุณสามารถกดปุ่มถังขยะจากตัวกล้องได้ แต่ถ้าต้องการล้างข้อมูลส่วนอื่นๆที่อยู่ในกล้องด้วย ให้ใช้วิธีฟอร์แมทการ์ด ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้