Browsing Tag

กิจกรรม

OLYMPUS จัดประกวดภาพถ่าย ใช้กล้องอะไรก็ได้ ชิงเงินรางวัล 1 ล้านเยน

Olympus จัดกิจกรรม Global Open Photo Contest ให้นักถ่ายภาพทั่วโลกส่งงานเข้าประกวดชิงรางวัลเงินสด 1 ล้านเยน พร้อมกล้อง Olympus OM-D เริ่มส่งภาพได้ตั้งแต่ สิงหาคม