Browsing Tag

ถ่ายภาพคน

3 ปัจจัยที่ทำให้ถ่ายภาพคน “หน้าชัดหลังเบลอ” ได้

การถ่ายภาพเบลอฉากหลังมันมีปัจจัยบางอย่างที่มือใหม่ควรรู้ ถ้าไม่รู้ก็อาจทำให้เลือกซื้อเลนส์ผิด การถ่ายภาพให้ฉากหลังเบลอ ไม่ใช่แค่ตั้งค่า F ให้น้อยเท่านั้น