Browsing Tag

ป้องกันลบรูป

วิธีป้องกัน ไม่ให้เผลอลบรูปภาพที่สำคัญ ในกล้องฟูจิ X-A3

ถ้ามีรูปที่สำคัญมากๆ แล้วกลัวจะเผลอลบรูปนั้นทิ้ง เราสามารถตั้งค่าป้องกันไม่ให้ลบรูปนั้นได้ หรือจะใช้ในกรณีที่มีภาพเป็นร้อย อยากเหลือไว้แค่ไม่กี่รูปโดยไม่ต้องลบ