Browsing Tag

พอร์ตเทรต

รีวิวเลนส์ฟูจิ XF 56mm F1.2 R มันเกิดมาเพื่อถ่ายรูปคน

เลนส์ 56mm F1.2 ของฟูจิตัวนี้ ถูกสร้างมาให้เน้นถ่ายรูปคนโดยเฉพาะ เบลอฉากหลังได้ดี แต่มีระยะที่แคบต้องใช้พื้นที่พอสมควร และรู้สึกว่าเป็นเลนส์ที่ยิงเข้าง่าย