Browsing Tag

Camera Reader

วิธีส่งรูปภาพและไฟล์วิดีโอ จากกล้อง X-A3 ลง iPhone iPad แบบง่ายๆ

การส่งรูปผ่านไวไฟของกล้อง X-A3 จะมีข้อจำกัด ส่งได้เฉพาะไฟล์ JPG ถ้าถ่าย RAW หรือวิดีโอ จะไม่สามารถทำได้ ต้องใช้ SD Card Camera Reader ถึงจะทำได้ แพงหน่อย