Browsing Tag

Canon EF

อะแดปเตอร์ แปลงเลนส์ Canon EF ใส่กล้อง Fujifilm ออโต้โฟกัสได้ กำลังพัฒนา

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ใช้กล้องมิลเลอร์เลสของ Fujifilm ทางด้าน fringeradapter กำลังพัฒนาอะแดปเตอร์ แปลงเลนส์ Canon EF ใส่กล้องฟูจิแล้วถ่ายรูปออโต้โฟกัสได้ด้วย