Browsing Tag

EF-M

สเปคกล้อง Canon EOS M5 มิลเลอร์เลสทรง DSLR ราคาราว 34,200 บาท

แคนนอนเริ่มจริงจังกับกล้องมิลเลอร์เลส ด้วยการเปิดตัว Canon EOS M5 รูปทรงจะดูคล้ายกับ DSLR หรือกล้อง Canon EOS-5 ที่เคยวางขายในปี 1992 ก็ประมาณ 24 ปีมาแล้ว