Browsing Tag

Fujifilm Camera Remote

วิธีสั่งให้กล้อง X-A3 ถ่ายรูปผ่านมือถือ ด้วยแอพ Fujifilm Camera Remote

นอกจากกล้อง Fujifilm X-A3 จะส่งรูปเข้ามือถือได้แล้ว ยังสามารถใช้มือถือเป็นรีโมทกดถ่ายรูปได้ด้วย เหมาะกับเวลาตั้งกล้องถ่ายรูปตัวเอง และถ่ายรูปอื่นๆที่ต้องการ