Browsing Tag

Fujinon XF 8-16mm F2.8

[ลือ] Fuji จะออกเลนส์ Fujinon XF 8-16mm F2.8 ปลายปีนี้

ที่แน่ชัดสำหรับปีนีจะมีเลนส์ XF50mm F2 เตรียมขายเร็วๆนี้ และ XF80mm F2.8 มาโคร ที่จะมาช่วงปลายปี แต่สำหรับ XF 8-16mm F2.8 นี่ยังเป็นข่าวลือ