Browsing Tag

Lens Modulation Optimizer

วิธีถ่ายภาพจากกล้อง FujiFilm ให้คมชัดมากขึ้น ด้วยโหมด Lens Modulation Optimizer

ฟูจิได้โม้ว่าในกล้อง Fujifilm X-Series มีโหมด Lens Modulation Optimizer ซึ่งจะทำให้ถ่ายภาพได้คมชัดมากขึ้น ส่วนตัวได้ลองถ่ายภาพแล้วลองเทียบดูแล้ว พบว่าแทบไม่ต่าง