Browsing Tag

manual focus

วิธีตั้งค่าให้กล้อง FujiFilm X Series ถ่ายรูปจากเลนส์มือหมุนได้

สำหรับผู้ใช้กล้อง FujiFilm X Series ไม่ว่าจะเป็นรุ่น T10, A2, E2, M1 และอื่นๆ หากต้องการใช้เลนส์มือหมุน จะใช้วิธีตั้งค่าเหมือนกันหมดทุกรุ่น เริ่มปรับวิธีถ่ายภาพ