Browsing Tag

Portrait

เป็นบุญตาที่ได้เห็น กับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพ่อ

เป็นที่ทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลาทรงงาน พระองค์จะพกกล้องติดตัวไปน้อยตลอด แต่น้อยนักที่หลายคนจะได้เห็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์