Browsing Tag

Speedlite 600EX-RT

Canon ประกาศเตือน ระวังแฟลชปลอมรุ่น Speedlite 600EX-RT

สินค้าลอกเลียนแบบมีกันทุกวงการ ส่วนกล้องปลอมกับเลนส์ปลอมนั้นยังไม่มีข่าว ยกเว้นพวกอุปกรณ์เสริมของพวกนี้มันลอกเลียนแบบกันง่ายกว่า และล่าสุดก็มีแฟลชปลอมของแคนนอน