Browsing Tag

XF 50mm F2

[ลือ] ฟูจิมีแผนจะออกเลนส์ XF 50mm F2

สำหรับปีนี้จะมีเลนส์ใหม่ที่ออกมาแน่นอนแล้วก็คือ XF 120mm F2.8 R Macro จะมีเลนส์ใหม่มาอีกก็เป็นปีหน้า แต่ยังไม่มีการเปิดเผยใดๆ มีเพียงข่าวลือมาเท่านั้น