Browsing Tag

XF35mm F1.4

รีวิว ถ่ายพอร์ทเทรตเน้นๆ ด้วยกล้องฟูจิ X-A3 กับเลนส์ XF35mm F1.4

ถ้าถ่ายพอร์ทเทรตปกติผมจะใช้กล้อง Fuji X-T10 แต่วันนี้อยากลอง X-A3 เอามาใช้กับเลนส์คู่ใจอย่าง XF35mm F1.4 เป็นเลนส์รุ่นแรกของ Fuji X Series มีอาการวืดวาดตามประสา