Browsing Tag

ช่องมองภาพ

ข้อดี-ข้อเสียของการใช้กล้องที่ไม่มี “ช่องมองภาพ”

สำหรับมือใหม่ที่กำลังมองหากล้องตัวใหม่ สังเกตไหมว่ากล้องบางตัวมีช่องมองภาพ และกล้องบางตัวไม่มีช่องมองภาพ กล้องทั้งสองแบบนั้นมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ทีนี้ผมจะ